ELST - De rechtbank spreekt een 26-jarige man uit Elst vrij van het seksueel misbruiken van een vrouwelijke logé, ook tijdens haar slaap. Op basis van de verklaringen in het dossier kan niet wettig en overtuigend bewezen worden dat de man zich aan deze verdenkingen schuldig maakte.

In de zomer van 2021 bleef de vrouw een aantal keer slapen bij de man uit Elst. Ze waren vrienden en sliepen samen in hetzelfde bed. De vrouw verklaarde dat de man - zonder dat zij dit wilde – meerdere keren seksuele handelingen bij haar verrichtte, ook toen ze lag te slapen. Volgens de man klopte het dat er seksuele handelingen zijn verricht. Volgens hem waren de handelingen vrijwillig en nam de vrouw zelf ook vaak het initiatief. De verklaringen van de vrouw en de man staan dus haaks op elkaar.

Bewijsminimum

De rechtbank houdt rekening met de omstandigheid dat bij veel zedenzaken slechts 2 personen aanwezig zijn, namelijk het vermeende slachtoffer en de vermeende dader. De rechtbank mag niet tot een bewezenverklaring komen wanneer die is gebaseerd op de verklaring van 1 persoon en daarbij onvoldoende steun vindt in ander bewijsmateriaal. Naast de aangifte is er dus steunbewijs nodig. Alleen dan is voldaan aan het vereiste bewijsminimum.

Verschillende lezingen

De man deed meerdere spijtbetuigingen, onder andere via WhatsApp. Volgens de officier van justitie dienen deze spijtbetuigingen als steunbewijs voor de verklaring van de vrouw. De advocaat van de man stelde dat de spijtbetuigingen op een andere gebeurtenis zagen.

Volgens de rechtbank zijn de berichten en het opgenomen gesprek onvoldoende specifiek en geven ze geen duidelijkheid over de kern van de verwijten. De rechtbank oordeelt dat in het dossier onvoldoende ondersteunend bewijs zit voor de verklaring van de vrouw. Hierdoor is niet voldaan aan de bewijsminimumregel en daarom ze spreekt de man vrij van seksueel misbruik.

Geen Schadevergoeding

Nu de rechtbank niet tot een bewezenverklaring komt, verklaart ze de vrouw niet-ontvankelijk in haar vordering tot schadevergoeding.