DUIVEN - De rechtbank veroordeelt een 30-jarige man uit Duiven voor handelen en in bezit hebben van vuurwapens. Daarnaast maakte hij zich schuldig aan het treffen van voorbereidingshandelingen voor importeren en verkopen van cocaïne en het maken en verkopen van synthetische drugs. De rechtbank legt hem een celstraf van 8 jaar op.


De delicten kwamen aan het licht nadat de versleutelde gespreksdata van het telecombedrijf ‘SkyECC’ werd gekraakt. Gebruikers van deze berichtendienst dachten veilig en anoniem berichten te kunnen versturen. Uit nader onderzoek bleek dat de man uit Duiven via deze berichtendienst onder andere uitgebreid gesprekken voerde over de import van cocaïne uit Zuid-Amerika en de verkoop daarvan. Ook voerde hij gesprekken over het maken en verkopen van amfetamine en methamfetamine. Uit de gesprekken kwam verder naar voren dat hij vuurwapens – waaronder automatische vuurwapens – in bezit had en die verhandelde.

Gesprekken mogen als bewijsmiddel dienen

Volgens de advocaat konden deze gesprekken niet als bewijsmiddel dienen. Hij stelde dat de wijze van onderschepping van deze berichten en de manier waarop het Openbaar Ministerie de rechtbank en de advocaten hierover informeerde onrechtmatig was. De rechtbank verwerpt de verweren en oordeelt dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging en deze communicatie wel voor het bewijs kan worden gebruikt. Op grond van onder meer de veelheid aan gesprekken vindt de rechtbank dat de verdenkingen tegen de man wettig en overtuigend bewezen kunnen worden.

Hogere straf dan eis

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 5 jaar. De rechtbank vindt dat deze eis onvoldoende recht doet aan de ernst van de delicten. De man handelde namelijk op grote schaal en over een lange periode in (automatische) vuurwapens. Daar komt nog bij dat hij voorbereidingshandelingen trof om cocaïne te importeren, te verhandelen én om een lab op te zetten voor de productie van synthetische drugs.


Het is algemeen bekend dat verspreiding van drugs ernstige nadelige maatschappelijke gevolgen heeft, waaronder gezondheidsschade voor drugsgebruikers. Daarbij is deze zaak een goed voorbeeld van de verschillende vormen van criminaliteit die met drugshandel samengaan. De rechtbank vindt dat de man zich van al deze negatieve effecten - die bij deze vormen van criminaliteit horen - niets aantrok. Daarbij vindt de rechtbank dat het dossier sterke aanwijzingen bevat dat de man zich in een bepaalde mate van georganiseerd verband bezighield met deze ernstige vormen van criminaliteit. De man was daarbij een belangrijke schakel in het proces. Hij kon namelijk drugs en vuurwapens leveren of laten leveren.