ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 35-jarige man uit Arnhem voor een reeks bedreigingen, verboden wapenbezit en een belediging. Ze legt de man een gevangenisstraf op van 260 dagen. Verder legt de rechtbank een tbs-maatregel met voorwaarden en een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel (GVM) op.


De man vertoonde tussen december 2021 en juni 2022 ernstig grensoverschrijdend gedrag. Er was sprake van een delictenpatroon, waarbij hij niet schuwde om verboden wapens aan te schaffen om daarmee zijn bedreigingen kracht bij te zetten. Zo uitte de man op 3 december 2021 bedreigingen en een belediging aan zijn ex-partner en haar moeder. Vervolgens bedreigde hij tussen eind mei en medio juni 2022 zijn bewindvoerder en haar collega’s met de dood. Tot slot schoot hij op 20 juni 2022 in de nabijheid van een woning met een alarmpistool, waarna hij bij zijn aanhouding bedreigingen uitte naar een eerdere vriend en zijn kind.

Gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar

De rechtbank oordeelt dat een deel van de delicten niet aan hem kan worden toegerekend. Uit gedragskundige rapporten blijkt dat de man lijdt aan schizofrenie en ernstig ontregeld raakte nadat hem in mei 2021 een zelfstandige woonruimte werd toebedeeld. Vanaf dat moment nam ook zijn middelengebruik toe. De rechtbank volgt het advies van de psycholoog om de man de bedreiging van 3 december 2021 en het verboden wapenbezit niet toe te rekenen. Bij de bedreigingen die in 2022 plaatsvonden - toen de man was opgenomen - ontbrak een acuut psychotische beeld en was het middelengebruik ook meer onder controle. Voor het gedrag dat de man in deze periode liet zien acht de rechtbank hem verminderd toerekeningsvatbaar.

Straf

De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 260 dagen en een tbs-maatregel met voorwaarden. Zonder adequate behandeling en begeleiding is er een hoog risico dat de man opnieuw (dreigend) agressief gedrag zal laten zien. Vanwege de aard van de stoornis en de neiging van de man om zich aan behandeling te onttrekken, kan adequate behandeling niet binnen een minder dwingend kader dan dat van een tbs-maatregel met voorwaarden worden bereikt. Om ook na afloop van de tbs-maatregel een kader voor toezicht mogelijk te maken, legt de rechtbank een GVM op.

Schadevergoeding

Twee slachtoffers van de bedreigingen vorderden een schadevergoeding. De rechtbank oordeelt dat de man aan beide slachtoffers 400 euro moet betalen.