ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 34-jarige man uit Arnhem tot een gevangenisstraf van 6 jaar voor driemaal poging doodslag en het voorhanden hebben van een automatisch vuurwapen, een geluidsdemper en een grote hoeveelheid bijbehorende munitie. Daarbij moet de man een schadevergoeding betalen aan de slachtoffers.


De man ging op 11 april 2021 naar de woning van zijn ex-partner in Westervoort. Hij wilde zijn dochter zien, zij was die dag jarig. In de woning was familie van de ex-partner van de man aanwezig om deze verjaardag te vieren. De man belde aan en even later deinsde hij achteruit en kwamen er 2 mannen uit de woning die direct op hem af. De man rende weg en op het grasveldje voor de woning ontstond duw- en trekwerk over en weer. De man pakte een mes uit zijn jaszak en rende naar de parkeerplaats. Hij werd door 1 van de mannen pootje gehaakt en vervolgens ontstond er een worsteling. Tijdens die worsteling werden de 2 mannen door het mes geraakt. De partner van 1 van de mannen stond naast de worsteling en werd ook geraakt.

Wapen en munitie in woning ouders

Naar aanleiding van een verklaring van 1 van de slachtoffers zocht de politie bij de ouders van de man gezocht naar de aanwezigheid van wapens. In de schuur in de tuin vond de politie een automatisch vuurwapen met bijpassende geluidsdemper. Daarnaast troffen ze patroonhouders en een grote hoeveelheid bijpassende munitie aan.

Beroep op Noodweer(exces) slaag niet

Er wordt een beroep op noodweer(exces) ged

aan ten aanzien van de poging doodslag. De rechtbank oordeelt dat het verdedigingsmiddel, het mes, niet in verhouding staat tot de aanval van 2 mannen die juist aanvielen om het gevaar van het mes af te wenden. De keuze van het verdedigingsmiddel en de wijze waarop het is gebruikt staat niet in redelijke verhouding tot de ernst van de aanranding. Ook oordeelt de rechtbank dat er onvoldoende aanknopingspunten zijn om aan te nemen dat bij Arnhemmer sprake was van een hevige gemoedsbeweging welke door de wederrechtelijke aanranding zou zijn opgewekt. De rechtbank verwerpt het beroep op noodweer(exces).

Celstraf en maatregel

De rechtbank legt aan de man een gevangenisstraf van 6 jaar op en daarnaast, op advies van de reclassering, een gedragsbeïnvloedende en vrijheidsbeperkende maatregel. Met het opleggen van deze maatregel wordt het belang van de bescherming van de veiligheid van anderen gediend dan wel de algemene veiligheid van personen of goederen.

Schadevergoeding

De slachtoffers liepen alle drie letsel op die potentieel levensbedreigend was. De rechtbank wijst daarom een groot deel van zowel de materieel als immaterieel gevorderde schade toe. Het bedrag dat aan de 2 mannen wordt toegewezen wordt gematigd met 25 procent vanwege het eigen aandeel van de mannen.