ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 58-jarige man uit Arnhem tot een gevangenisstraf van 30 maanden, waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De man maakte zich schuldig aan het plegen van ontucht met 2 van zijn minderjarige dochters gedurende een lange periode. Aan het voorwaardelijke deel zijn bijzondere voorwaarden verbonden. De straf die de rechtbank oplegt is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Volgens de rechtbank heeft de man zijn dochters op zeer jonge leeftijd jarenlang structureel seksueel misbruikt. De man heeft voor zichzelf steeds weer doelbewust de omstandigheden gecreëerd om zich aan zijn dochters te vergrijpen. Het misbruik was zo frequent dat zijn jonge dochters lange tijd hebben gedacht dat het normaal was.

Vertrouwen geschonden
De man heeft zijn dochters, die op die jonge leeftijd volstrekt weerloos waren, misleid en heeft op grove wijze het blinde vertrouwen geschonden dat kinderen in hun vader hebben. Zelf durfde de man het nooit aan om de stilte over het misbruik te doorbreken. Pas toen zijn inmiddels volwassen dochters de last van het seksueel misbruik niet meer konden dragen en erover zijn gaan praten, bekende de man daarover schuld en zocht hij hulp. Tot die tijd stopte hij zijn eigen fouten diep weg en leefde met zijn gezin alsof dit allemaal niet was gebeurd. Dat moet voor zijn dochters ondragelijk en pijnlijk geweest zijn. De feiten hebben tot op de dag van vandaag grote impact op de psychische gesteldheid van de slachtoffers.

Bijzondere voorwaarden
De rechtbank oordeelt dat bij dit soort ernstige feiten alleen een langdurige celstraf past. De rechtbank ziet geen aanleiding om af te wijken van de eis van de officier van justitie. Ze acht het verder van belang dat de man na zijn celstraf goed begeleid wordt bij zijn terugkeer in de samenleving. Om die reden verbindt zij aan het voorwaardelijk strafdeel bijzondere voorwaarden en een proeftijd van 3 jaar. Zo geldt er een meldplicht bij de reclassering, een contactverbod met zijn 2 dochters en moet de man zich ambulant laten behandelen na zijn detentie.

Smartengeld
Verder moet de man aan iedere dochter een bedrag van 15 duizend euro aan smartengeld betalen en de kosten vergoeden voor de psychologische behandelingen die zij hebben gehad. De man heeft tijdens de terechtzitting aangegeven dat hij bereid is de bedragen aan smartengeld te betalen.