ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 53-jarige man uit Doetinchem tot een gevangenisstraf van 365 dagen, waarvan 214 dagen voorwaardelijk. De man maakte zich schuldig aan een poging brandstichting bij de Action in Dieren.


De man plaatste op 7 juni 2023 vlak voor sluitingstijd een zelfgemaakte brandveroorzakende constructie in het schap bij de Action in Dieren. Het pakket was zo in elkaar gezet dat het uren na sluitingstijd voor brand moest zorgen in de winkel. Uiteindelijk mislukte dit door de positie van een stuk tape rondom het koperdraad. De man bekende direct na zijn aanhouding dat hij de constructie had gemaakt en in het schap heeft gelegd.. Hij was mentaal ontregeld. Hij wilde opgepakt worden om van alles af te zijn.Gevaar veroorzaakt

De rechtbank neemt het de man kwalijk dat hij door zijn handelen gevaar voor de in het winkelpand aanwezige inboedel en goederen veroorzaakte. Van levensgevaar, dan wel gevaar voor zwaar lichamelijk letsel van personen blijkt niet volgens de rechtbank.

Verminderd toerekeningsvatbaar

De psycholoog adviseerde om de man als verminderd toerekeningsvatbaar te beschouwen. De rechtbank volgt het advies van de psycholoog en beschouwt hem als verminderd toerekeningsvatbaar.

Behandeling nodig

Zowel de psycholoog als de reclassering adviseerden om een (deels) voorwaardelijke straf aan de man op te leggen met bijzondere voorwaarden. De kans op herhaling is klein, maar wordt hoger ingeschat zolang er geen behandeling van de grond komt. De man gaf aan dat hij gemotiveerd is om mee te werken aan behandeling voor zijn problematiek.

Straf gelijk aan eis

De rechtbank volgt de eis van de officier van justitie. Ondanks dat de rechtbank de man zijn handelingen aanrekent, vindt zij het – net als de officier van justitie – van belang dat de man verder kan werken aan zijn problematiek. De rechtbank stuurt de man daarom niet terug naar de gevangenis. Daarbij speelt mee dat de man verminderd toerekeningsvatbaar is, al lang in voorarrest heeft gezeten en zijn houding tijdens het strafproces.

Bijzondere voorwaarden

Voor het voorwaardelijke strafdeel geldt een proeftijd van 3 jaar en hieraan koppelt de rechtbank de geadviseerde bijzondere voorwaarden. Zo geldt een meldplicht bij de reclassering en moet de man zich ambulant laten behandelen (met mogelijkheid tot kortdurende klinische opname). Door het opleggen van een voorwaardelijke gevangenisstraf wil de rechtbank voorkomen dat de man opnieuw de fout in gaat.