ELST - Twee jaar geleden viel het definitieve besluit om verdachten in Oost- Nederland in vier arrestantencomplexen onder te brengen. Naast Apeldoorn, Zwolle en Borne wordt Elst de vierde locatie. Er is een perceel aangekocht aan de Industrieweg in Elst, op het bedrijventerrein ‘De Aam’. Het college van de gemeente Overbetuwe heeft dinsdag 25 januari ingestemd met het voorontwerpbestemmingsplan en het vrijgegeven voor inspraak. Uiteindelijk beslist de gemeenteraad over de wijziging van het bestemmingsplan.

Het terrein biedt ruimte voor een politiecomplex bestaand uit drie op zichzelf staande gebouwen; een arrestantencomplex, een complex waar onder andere het politieteam Rivierenland- West in gehuisvest wordt en een centrale opkomstlocatie voor ME- voertuigen (Mobiele Eenheid). De gebouwen vormen samen één politiecomplex. De verwachting is dat het pand op zijn vroegst in 2026 in gebruik genomen kan worden.

Samenvoeging van Arnhem en Nijmegen
In 2020 viel het definitieve besluit om verdachten op vier locaties in Oost- Nederland onder te brengen. Zoals eerder al aangekondigd wordt de vierde locatie Elst. In Elst worden de arrestantencomplexen van Arnhem en Nijmegen samengevoegd. Het arrestantencomplex krijgt 48 cellen. De ligging van deze locatie op het bedrijventerrein en de toegankelijkheid tot het nabijgelegen station, maken het voor verdachten mogelijk om na hun invrijheidstelling weer gemakkelijk te vertrekken.

Nieuwe teambureau politieteam Rivierenland- West Het terrein biedt, naast de bouw van een arrestantencomplex, ook ruimte voor een complex waar onder andere het politieteam Rivierenland- West in komt te werken. Momenteel is het politiebureau van Elst gevestigd aan de Eshofsestraat 7.

Opkomstlocatie voor ME- voertuigen
Het derde gebouw dat gerealiseerd wordt op het terrein biedt ruimte voor de voertuigen van de Mobiele Eenheid (uit de districten Gelderland- Midden en Gelderland- Zuid). Het streven is om energieneutrale complexen neer te zetten, passend bij de tijd.

Verloop van het proces
Elk bouwproject bestaat uit een aantal fasen. De startfase is vooral een kwestie van onderzoeken, rekenen en tekenen. De eisen en wensen voor het nieuwe pand worden in kaart gebracht, dan is duidelijk wat er nodig is. De komende tijd wordt benut om die realisatie verder uit te rollen. Hierin trekken we samen op met de gemeente Overbetuwe. Op dit moment wijkt het huidige bestemmingsplan af ten opzichte van het beoogd maatschappelijke gebruik van het perceel door de politie. Voor het toekomstig verlenen van een omgevingsvergunning is het noodzakelijk om het bestemmingsplan van het perceel te wijzigen.

De komende tijd gaat de politie, in samenwerking met de gemeente Overbetuwe, in gesprek met de bewoners en ondernemers van het bedrijventerrein de Aam over de nieuwbouwplannen.