ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 20-jarige man uit Ede voor het plegen van 12 straatroven, openlijk geweld en verzet bij zijn aanhouding. De man krijgt een jeugddetentie van 24 maanden, waarvan 12 maanden voorwaardelijk.

In februari 2022 sloeg en schopte de man samen met 2 anderen een slachtoffer die hij tegenkwam op het Centraal Station in Arnhem. Later dat jaar pleegde de man 12 straatroven. De man lokte de slachtoffers in de meeste gevallen met een smoes mee naar de parkeergarage van het Centraal Station in Arnhem. Vervolgens dwong hij de slachtoffers om hun telefoon, de bijbehorende ontgrendelcodes en in sommige gevallen hun iCloud-gegevens af te geven/in te voeren, zodat hij de telefoons eenvoudig kon doorverkopen. Hierbij bedreigde hij de slachtoffers met een mes en gebruikte hij geweld. Naar aanleiding van 1 van de roven hield een politieagent de man aan. Hij verzette zich tegen deze aanhouding.

Bekentenis op zitting

Bij de politie en tijdens de rechtszaak bekende de man – op een paar kleine punten na - de 12 straatroven en het geweld. De rechtbank komt daarmee tot een bewezenverklaring van deze handelingen. De man verklaarde dat een agent bij zijn aanhouding aan zijn haar trok en dat hij zich daarom verzette. De rechtbank gaat uit van proces-verbaal van de agent en vindt ook het verzet bij aanhouding bewezen.

Toepassen jeugdstrafrecht

Vanwege de antisociale persoonlijkheidsstoornis van de man en zijn jonge leeftijd adviseert de psycholoog om het jeugdstrafrecht toe te passen. Begeleiding, toezicht en behandeling zijn volgens hem noodzakelijk. Verder geeft de psycholoog aan dat een verplichtend kader en strikte voorwaarden nodig zijn, om te voorkomen dat de man zich weer onttrekt aan begeleiding en toezicht. De reclassering sluit zich aan bij dit advies en stelt een aantal bijzondere voorwaarden voor, waaronder ambulante behandeling en begeleiding, begeleid wonen, controle op het gebruik van middelen en dagbesteding.

​ Laatste kans

Het beeld dat de rechtbank krijgt van de man is zorgelijk. De man is al eerder door de kinderrechter veroordeeld. Te zien is dat de delicten steeds ernstiger worden en dat de man steeds meer en gemakkelijker geweld gebruikt. Er is sprake van een jonge man, waarbij het ontbreekt aan stabiliteit en een ondersteunend netwerk. De rechtbank neemt het advies van de deskundigen over en past het jeugdstrafrecht toe. Daarbij legt de rechtbank een strikt kader met bijzondere voorwaarden op. De rechtbank benadrukt dat dit voor de man de laatste kans is om in het kader van het jeugdstrafrecht een hulpverleningstraject in te gaan.


De rechtbank oordeelt dat door (toenemende) ernst en het grote aantal incidenten in korte tijd, een gevangenisstraf in dit geval de enige passende straf is. De rechtbank legt daarom 24 maanden jeugddetentie, waarvan 12 maanden voorwaardelijk op. Voor het voorwaardelijk deel van de straf geldt een proeftijd van 2 jaar en hieraan zijn bijzondere voorwaarden verbonden. Ook legt de een contact- en/of locatieverbod op aan de man voor een aantal van de slachtoffers.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man in totaal een bedrag van ruim 22 duizend euro schadevergoeding aan 6 slachtoffers betalen.