ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 36-jarige man uit Arnhem tot een gevangenisstraf van 5 jaar vanwege verkrachting, een poging tot verkrachting, een aanranding en 2 mishandelingen. Een 30-jarige man uit Arnhem, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 maanden voor verkrachting. Daarbij moet een schadevergoeding betaald worden aan de slachtoffers.


Op 21 februari 2019 randde de 36-jarige man een vrouw aan in Arnhem. Op 21 september van datzelfde jaar probeerde hij een andere vrouw te verkrachten. Enkele momenten later zou hij samen met de inmiddels thuisgekomen 30-jarige man het slachtoffer alsnog hebben verkracht. De 36-jarige man hield haar daarbij vast. De mannen stelden hun eigen lustgevoelens voorop, zonder rekening te houden met de gevolgen voor het slachtoffer.

Verklaring mannen ongeloofwaardig
Op de zitting ontkende de 36-jarige Arnhemmer dat hij schuldig is aan de gebeurtenissen in februari 2019. Over de verkrachting in september 2019 verklaarden beide mannen dat het contact tussen hen en de vrouw vrijwillig was. De rechtbank gaat hier niet in mee. Volgens de rechtbank zijn beide vrouwen gedwongen om de handelingen te ondergaan.

Slachtofferverklaring vrouwen
Beide vrouwen legden een slachtofferverklaring af. Hieruit bleek dat zij nog tot op de dag van vandaag kampen met de psychische gevolgen. De mannen waren onverschillig. Ze namen op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor hun daden. De rechtbank neemt het beiden mannen zeer kwalijk dat zij misbruik maakten van de kwetsbare positie waarin de vrouw(en) zich bevond(en).

Strafbepaling
De rechtbank oordeelt dat de 36-jarige schuldig is aan 5 zeer ernstige zeden- en geweldsdelicten. De rechtbank oordeelt dat de samenleving voor lange tijd moet worden beschermd tegen het gedrag van de man. Daarom legt zij een gevangenisstraf van 5 jaar op. Deze straf is een jaar hoger dan door de officier van justitie was geëist.

De rechtbank oordeelt dat voor de 30-jarige man een gevangenisstraf van 30 maanden passend is. Deze straf is gelijk aan de eis van de officier van Justitie.

Schadevergoeding
De rechtbank veroordeelt beide mannen tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 5 duizend euro aan het slachtoffer van de verkrachting. Daarbij moet de 36-jarige man een schadevergoeding van bijna 24 duizend euro betalen aan de vrouw die hij in februari had aangerand, omdat zij mede door de gevolgen van de aanranding studievertraging opliep.