ARNHEM - De rechtbank oordeelt dat de gemeente Arnhem onterecht een dwangsom heeft opgelegd aan de eigenaar van een pand in het Arnhemse Spijkerkwartier die kamers verhuurt aan studenten. Volgens de rechtbank is geen sprake van een overtreding van het zogenoemde voorbereidingsbesluit. De gemeente heeft daarom onterecht een dwangsom aan de eigenaar opgelegd.

De eiser in deze zaak is sinds 2018 eigenaar van het pand. Hij verbouwde de benedenverdieping en bovenverdiepingen tot onzelfstandige studentkamers. Volgens de gemeente was het wijzigen van het pand naar kamerbewoning in strijd met het voorbereidingsbesluit. Daarom legde ze een dwangsom op. Dit voorbereidingsbesluit staat een omzetting van woningen naar kamerverhuur in het Spijkerkwartier na 5 juli 2019 namelijk niet langer toe.

Geen sprake van overtreding

De rechtbank oordeelt dat niet de aanvangsdatum van de kamerbewoning van belang is, zoals de gemeente overweegt, maar de aanvangsdatum van de transformatie van het pand. Omdat de transformering naar kamergewijze bewoning vóór 5 juli 2019 heeft plaatsgevonden is er geen sprake van woningomzetting. Daardoor is ook geen sprake van een overtreding van het voorbereidingsbesluit. De gemeente heeft dus onterecht de dwangsom opgelegd