ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 35-jarige man - die destijds in Arnhem woonde - tot een geldboete van 200 euro. De man maakte zich schuldig aan het bedreigen van zijn onderbuurman en het beschadigen van diens voordeur.


De man dreigde op 14 november 2022 tegenover zijn ex-partner om de onderbuurman te vermoorden. Aanleiding daarvoor was een langlopend burenconflict over overlast en de Vereniging van eigenaren (VvE). De man zette de bedreiging kracht bij door uit zijn keuken 3 grote messen te pakken en daarmee richting de woning van de onderbuurman te lopen. Met 1 van die messen kraste de man op de voordeur van de buurman. Later die dag herhaalde de man - bij de crisisdienst - de doodsbedreigingen over zijn onderbuurman tegenover meerdere zorgprofessionals van Pro Persona. Deze uitlatingen maakten zoveel indruk dat zij zich genoodzaakt voelden daarvan melding te maken bij de politie, die vervolgens de onderbuurman op de hoogte bracht van de uitspraken.

Indringende wijze uiten van doodsbedreigingen

Volgens de man was het niet de bedoeling dat zijn onderbuurman hiervan op de hoogte zou raken. De rechtbank gaat hier niet in mee. Kijkend naar de inhoud van de doodsbedreigingen en de indringende manier waarop deze werden geuit tegen meerdere personen, stelde de man zich willens en wetens bloot aan de aanmerkelijke kans dat de bedreigingen bij zijn onderbuurman terecht zouden komen. Uit de aangifte bleek dat de onderbuurman echt bang was dat de man zijn bedreigingen zou uitvoeren.

Geldboete

De bedreiging en beschadiging van de voordeur zijn vervelende en beangstigende feiten. De rechtbank houdt er rekening mee dat de spanningen met zijn onderbuurman een grote wissel trokken op de man. Vooral omdat eerdere pogingen om het probleem met zijn onderbuurman op te lossen niet slaagden. De man heeft geen strafblad. Daarbij zat hij 4 dagen in voorarrest . Alles bij elkaar - en kijkend naar straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd - legt de rechtbank een geldboete van 200 euro op. De 4 dagen die de man in de politiecel heeft doorgebracht worden hiervan afgetrokken (50 euro per dag). Dat betekent dat de man niets meer hoeft te betalen.