DIEREN - De rechtbank veroordeelt een 36-jarige fysiotherapeut uit Dieren tot een gevangenisstraf van 36 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk. De man pleegde ontuchtige handelingen met 2 verschillende vrouwelijke patiënten. Daarbij legt de rechtbank een beroepsverbod op, waardoor hij de komende 5 jaar geen 1-op-1 behandelingen aan vrouwen mag geven.


Tussen maart 2017 en augustus 2018 waren beide vrouwen als patiënt onder fysiotherapeutische behandeling bij de man. Tijdens die behandelingen raakte de fysiotherapeut intieme delen van het lichaam van de vrouwen op ongepaste wijze aan. Daarbij was sprake van het seksueel binnendringen van het lichaam van beide vrouwen. Een van de vrouwen was tijdens deze ontuchtige handelingen minderjarig.


Betrouwbare verklaringen

De man ontkende de ontuchtige handeling. De rechtbank vindt de verklaringen van de slachtoffers wel betrouwbaar. Ze zijn gedetailleerd, consistent en authentiek. Bovendien is er geen enkele aanleiding om te vermoeden dat de verklaringen zijn verzonnen of op elkaar zijn afgestemd. Daarnaast worden de verklaringen van de destijds minderjarige vrouw ondersteund door Facebook Messenger berichten. De inhoud van die berichten past niet bij de uitleg die de man daaraan geeft, maar juist wel bij de verklaringen van de vrouw. Haar verklaringen gebruikt de rechtbank als steunbewijs voor de aangifte van de andere vrouw. Beide verklaringen vertonen namelijk op essentiële punten belangrijke overeenkomsten en kenmerkende gelijkenissen. Deze overeenkomsten laat een herkenbaar en gelijksoortig patroon in de handelingen van de man zien.


Misbruik van vertrouwen

De man maakte ernstig misbruik van het in hem gestelde vertrouwen en de kwetsbare positie waarin de vrouwen zich bevonden. Ook maakte hij met zijn handelingen zeer ernstig inbreuk op de lichamelijke en psychische integriteit van de vrouwen. Hij doorkruiste hierdoor een normale en gezonde (seksuele) ontwikkeling. Uit de slachtofferverklaringen van beide vrouwen is indringend naar voren gekomen dat zij het handelen van de man als zeer ingrijpend hebben ervaren en dat zij tot op de dag van vandaag nog met de gevolgen worden geconfronteerd.

Straf gelijk aan de eis

Volgens de rechtbank is alleen een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf passend. De rechtbank legt een deel van de staf voorwaardelijk op met een proeftijd van 3 jaar. Dit als stok achter de deur om de man ervan te weerhouden in de toekomst opnieuw de fout in te gaan. Deze straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.

Beroepsverbod

De man gaf op grensoverschrijdende wijze invulling aan zijn beroep als fysiotherapeut. Om die reden legt de rechtbank de man ook een beroepsverbod op van 5 jaar. De man mag in die tijd geen 1-op-1 behandelingen aan vrouwen geven.

Schadevergoeding

De man moet aan de vrouwen een schadevergoeding van in totaal 10 duizend euro betalen. Aan 1 vrouw moet de man ook de kosten voor het bezoeken van een psycholoog vergoeden. Het gaat hierbij om een bedrag van ruim 250 euro.