ELST - “Het leven is kostbaar. Deze verdachte heeft het slachtoffer het recht om te leven en alle daarbij behorende kansen op geluk, ontnomen. Een grotere diefstal bestaat er niet.” Volgens de officier van justitie doodde een 56-jarige verdachte uit Elst haar partner door hem met een bijl op het hoofd te slaan. Dit gebeurde op 16 september 2022. Het lichaam werd acht maanden later, in mei 2023, gevonden in de kruipruimte onder het huis. Voor het om het leven brengen van haar partner en het vervolgens verbergen van het lichaam, eiste het OM vandaag 14 jaar gevangenisstraf.


De verdachte beriep zich op noodweer. Haar partner zou haar keel hebben dichtgeknepen tijdens onvrijwillige, gedwongen seks. Zij dreigde daardoor te stikken en moest zichzelf verdedigen, zo luidde haar verklaring. De politie is nadrukkelijk op zoek geweest naar aanwijzingen die de lezing van verdachte ondersteunen. Het onderzoek heeft echter zeer weinig bevestiging voor de verklaringen van verdachte opgeleverd. De officier van justitie: “Verdachte veranderde haar verklaringen in de loop van de maanden op verschillende punten.’’ Zo zou het slachtoffer aanvankelijk op de overloop zijn overleden, later zou dit in de slaapkamer gebeurd zijn. Ook over de gedwongen seks verklaarde zij steeds verschillend.

De vrouw verklaarde dat zij na het doden van haar partner in paniek was en in die paniek besloot dat het lichaam verstopt moest worden. “Uit onderzoek blijkt deze paniek niet direct”, merkt de officier van justitie op. Terwijl haar partner dood in de slaapkamer ligt, speelt ze een spelletje op de telefoon. Ze gaat ook gewoon naar haar werk. En zo ongeveer de dag na het overlijden is verdachte al actief bezig om haar eigen vermogenspositie te versterken ten koste van het vermogen van het slachtoffer. Dit alles laat zich wat het OM betreft slecht rijmen met het scenario van een emotionele vrouw die uit doodsangst niet anders kon dan haar man van zich afslaan, hetgeen ongewild tot zijn overlijden leidde.

Zelfverdediging kan in sommige situaties een strafuitsluitingsgrond zijn. Uitgangspunt van het OM is echter dat het honoreren van een noodweersituatie een uitzondering is. Een medemens om het leven brengen zonder dat straf volgt, tast het rechtsgevoel aan en zorgt voor maatschappelijke verontwaardiging. Het beoordelen van een eventueel noodweerscenario vraagt dan ook een zeer kritische houding. “Gezien de inconsistenties en schijnbare gaten in de verklaring van deze verdachte is het OM er niet van overtuigd dat het verhaal van verdachte klopt.”

Om moord ten laste te kunnen leggen moet sprake zijn van voorbedachte rade. Er zijn voldoende aanwijzingen om aan te nemen dat verdachte voordat zij met de bijl sloeg, gelegenheid heeft gehad om zichzelf te beraden. Zij heeft in elk geval niet in een opwelling gehandeld. Het OM vindt dan ook dat moord bewezen kan worden.

“Het raakt de familie van het slachtoffer diep dat verdachte hen een aantal maanden bewust heeft voorgelogen. Zij zat bij hen op de bank om hen deelgenoot te maken van haar zorgen. En op haar verzoek deden zijn broers en zussen mee aan de zoektocht naar het slachtoffer. Verdachte speelde met een stalen gezicht toneel. De beslissing van verdachte om het lichaam in de kruipruimte te verstoppen is respectloos en roept associaties op met horrorfilms. Het heeft de buurt in grote mate geschokt. Al deze elementen bijeen genomen past op het handelen van verdachte slechts een langdurige gevangenisstraf”, zo motiveerde de officier zijn eis vandaag in de rechtbank in Arnhem.