ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 39-jarige man uit Polen voor 8 vermogensdelicten waaronder meerdere (pogingen tot) inbraken en diefstallen. De rechtbank spreekt hem vrij van 3 delicten, omdat het dossier onvoldoende bewijs bevat voor een veroordeling. De rechtbank veroordeelt de man tot een gevangenisstraf van 1 jaar. Daarbij moet hij aan 2 slachtoffers een schadevergoeding betalen.


Tussen 4 juni en 14 juli 2022 deden verschillende winkeliers uit de binnenstad van Arnhem aangifte van een (poging) inbraak of een diefstal. Agenten herkenden de man op camerabeelden of op foto's. De man bekende 3 delicten. Voor de overige aanklachten vroeg zijn advocaat om vrijspraak.

Strooptocht

Volgens de rechtbank maakte de man zich schuldig aan 8 vermogensdelicten in een relatief korte tijd, vooral diefstallen, inbraken of pogingen daartoe. Winkels en restaurants in de binnenstad in Arnhem waren voornamelijk het doelwit. De rechtbank ziet deze delicten in korte tijd als een strooptocht en weegt dit in het nadeel van de man mee bij de strafbepaling. Het zijn ernstige delicten waarbij veel schade en overlast is veroorzaakt voor de slachtoffers.

Geen isd-maatregel

De officier van justitie vorderde de maatregel tot plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (isd-maatregel) voor de duur van 2 jaar. De rechtbank overweegt dat oplegging van de isd-maatregel gezien de wettelijke regeling in beginsel mogelijk is. Desondanks is het strafblad van de man in korte tijd relatief beperkt. Rekening houdend met het verstrekkende karakter van de maatregel, vindt de rechtbank oplegging van de ISD-maatregel nu niet proportioneel. Dat de man ondanks zijn strafblad in korte tijd veel strafbare feiten pleegt, pakt wel strafverzwarend uit. De rechtbank vindt een gevangenisstraf van 1 jaar passend. Op deze straf wordt het voorarrest in mindering gebracht.

Schadevergoeding

Daarnaast moet de man aan 2 slachtoffers een schadevergoeding betalen voor de weggenomen spullen van in totaal ruim 1.400 euro. Tot slot moet de man een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf van 7 dagen uitzitten.