ARNHEM - Een 42-jarige verdachte uit Arnhem die als hulpverlener bij een zorginstelling voor jongeren werkte, heeft volgens het Openbaar Ministerie veelvuldig seksueel misbruik gemaakt van een destijds 15-jarige cliënte die aan zijn zorg was toevertrouwd. De officier van justitie eiste vandaag in de rechtbank in Zutphen 4 jaar gevangenisstraf tegen de verdachte, waarvan 12 voorwaardelijk. Ook mag de verdachte als het aan de officier ligt, 5 jaar lang niet werkzaam zijn als begeleider of hulpverlener binnen de zorgsector.


“Hier is sprake van seksueel misbruik van een minderjarige in de zwaarste categorie. Verdachte was vanuit zijn rol als begeleider van kwetsbare minderjarige jongeren als geen ander op de hoogte van de trauma’s die zijn cliënte had opgelopen door eerder ernstig seksueel misbruik. Het is algemeen bekend dat slachtoffers van seksueel misbruik vaak nog lang psychische problemen ondervinden. Zeker wanneer het slachtoffer, zoals in dit geval, al ernstig beschadigd was. Dat alles heeft verdachte er niet van weerhouden om zijn eigen lustgevoelens te stellen boven de belangen van zijn cliënte. Dat reken ik hem zeer zwaar aan”, aldus de officier van justitie vandaag tijdens de zitting.

De verdachte ontkende aanvankelijk dat hij seksueel contact had met zijn cliënte en stelde dat hij valselijk werd beschuldigd door haar. Onderzoek bracht naar het oordeel van het OM echter voldoende ondersteunend bewijs aan het licht. Zo werd sperma van verdachte aangetroffen op de onderkleding van het slachtoffer en weet het slachtoffer de slaapkamer van verdachte zeer gedetailleerd te omschrijven. Naar aanleiding van de vorige rechtbankzitting heeft verdachte alsnog een bekennende verklaring afgelegd.

Verdachte was van december 2021 tot begin februari 2022 één van de persoonlijke ambulante begeleiders van het slachtoffer. Zij hadden een goede band. Dit uitte zich al snel in het geven van knuffels. Vervolgens zoenen en tongzoenen, tot op een gegeven moment meermaals sprake was van uiteenlopende seksuele handelingen. In de telefoons van de verdachte en het slachtoffer werden WhatsApp-gesprekken en foto’s aangetroffen die volgens het OM niet passen binnen een normale professionele relatie tussen hulpverlener en cliënt en die duiden op een affectieve relatie tussen hen. Ook kreeg het slachtoffer vaak cadeaus van verdachte. Het slachtoffer nam in februari 2021 haar huisarts in vertrouwen over de seksuele contacten en vervolgens haar moeder, die twee weken later aangifte deed.

“Het mag duidelijk zijn dat verdachte zich met het seksuele misbruik van dit zeer kwetsbare slachtoffer in de visie van het OM schuldig heeft gemaakt aan zeer ernstige strafbare feiten. Hij heeft zijn positie als hulpverlener misbruikt. Juist bij haar begeleider had het slachtoffer zich met al haar problematieken veilig moeten kunnen voelen en zij had daar ook veilig moeten zijn”, aldus de officier. “Extra pijnlijk is dat er lange tijd geen erkenning van haar leed was doordat de verdachte pas in een later stadium bekende.” De officier achtte, alles afwegende, een forse celstraf passend.