DIEREN - De rechtbank veroordeelt 3 mannen uit Dieren van 24, 25 en 33 jaar voor openlijk geweld tot een maximale taakstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Een 4e man uit Dieren (29) spreekt de rechtbank vrij, omdat zijn rol te beperkt was.


De groep mannen wachtte het slachtoffer op 30 april 2022 op in de buurt van zijn geparkeerde auto. Daar sloegen en schopten zij het slachtoffer, die meerdere botbreuken in zijn gezicht opliep. De aanleiding van deze confrontatie was een ruzie een week eerder op de kermis, waarbij een familielid van de groep mannen en het slachtoffer betrokken waren.

Geen openlijk geweld met zwaar letsel

Hoewel de verwondingen van het slachtoffer als zwaar lichamelijk letsel worden beschouwd, volgt uit het dossier niet door wie van de mannen dat zwaar lichamelijke letsel is veroorzaakt. Dat is voor een bewezenverklaring van openlijk geweld met zwaar letsel wel nodig. Daarom volgt vrijspraak voor die strafverzwarende omstandigheid.

Maximale taakstraf

De rechtbank wijkt af van de eis van de officier van justitie, die celstraffen vorderde die varieerden van 8 tot 9 maanden, waarvan 3 maanden voorwaardelijk. Hoewel de rechtbank de mannen vrijspreekt van openlijk geweld met zwaar lichamelijk letsel, neemt ze bij de strafbepaling wel de oriëntatiepunten van de rechtbank voor openlijke geweldpleging met zwaar lichamelijk letsel als uitgangspunt. Dat is een celstraf van 6 maanden. Kijkend naar de persoonlijke omstandigheden van de mannen ziet de rechtbank aanleiding om die celstraf om te zetten in een maximale taakstraf van 240 uur, gekoppeld een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. Op de taakstraf wordt de tijd die de mannen in voorarrest hebben gezeten nog in mindering gebracht.

Schadevergoeding

Tot slot krijgt het slachtoffer een schadevergoeding van 2.600 euro, waarvoor de 3 mannen allemaal aansprakelijk zijn.