BEMMEL - De rechtbank vernietigt het besluit van de gemeente Lingewaard waarmee een dwangsom werd ingevorderd van de eigenaar van een autobedrijf uit Bemmel. Volgens de rechtbank heeft de eigenaar aan de last van de gemeente voldaan en hoeft daarom de dwangsom niet betalen.

Naast het autobedrijf in Bemmel staat een bedrijfswoning. De gemeente Lingewaard legde een last onder dwangsom op in verband met de bewoning van deze bedrijfswoning. De rechtbank oordeelt dat er inderdaad sprake is van een overtreding en dat de last onder dwangsom terecht was opgelegd.

Autobedrijf voldoet aan last

De gemeente bood de eigenaar een termijn aan waarbinnen hij de overtreding ongedaan kon maken. Daarmee kon hij voorkomen dat hij de dwangsom zou moeten betalen. De eigenaar kreeg van de gemeente de last opgelegd, om de verhuur van de bedrijfswoning aan mensen die niet bij het bedrijf in dienst waren te beëindigen. Om aan de last te voldoen sloot het autobedrijf met de huurders een arbeidsovereenkomst af om werkzaamheden te verrichten. De rechtbank oordeelt dat het autobedrijf daarmee aan de last van de gemeente voldoet. De eigenaar hoeft de dwangsom dus niet te betalen.