ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 26-jarige vrouw uit Arnhem voor poging zware mishandeling en 2 mishandelingen. Ze krijgt een celstraf van 4 maanden.

De vrouw pleegde vorig jaar binnen een tijdsbestek van 2 maanden meerdere geweldsdelicten in Arnhem. De rechtbank vindt bewezen dat de vrouw heeft geprobeerd om een man zwaar lichamelijk letsel toe te brengen door hem 2 keer in zijn been te steken met een mes. De rechtbank vindt daarnaast bewezen dat de vrouw 2 andere mannen heeft mishandeld. De ene man kreeg een trap tegen zijn hoofd, terwijl de vrouw de andere man tegen zijn hoofd duwde.

Geen zelfverdediging

De vrouw vond dat zij uit zelfverdediging handelde toen zij de man met een mes stak en toen zij de man tegen het hoofd duwde. De rechtbank vindt dat niet aannemelijk geworden.

Niet open staan voor hulp

De officier van justitie eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden met bijzondere voorwaarden. De rechtbank gaat hier niet in mee. De vrouw pleegde in een korte periode meerdere geweldsdelicten. De rechtbank neemt dit de vrouw kwalijk, want het zijn zeer ernstige feiten. Omdat de reclassering liet weten dat de vrouw niet open staat voor hulp, legt de rechtbank geen voorwaardelijke straf op met bijzondere voorwaarden. De rechtbank legt daarom een onvoorwaardelijke gevangenisstraf op.