ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 21-jarige man uit Arnhem voor handel in wapens en drugs en het bezitten van wapens en drugs. Daarbij pleegde hij samen met een ander een woninginbraak. De man krijgt een gevangenisstraf van 5 jaar.


Net als de officier van justitie en de verdediging vindt de rechtbank het binnen dan wel buiten het grondgebied van Nederland brengen van cocaïne niet bewezen. De man wordt daarvan vrijgesproken.

De politie kreeg de man in beeld nadat Sky-berichten werden ontsleuteld. Er werd een onderzoek met de naam Atmos opgestart. De man bleek de gebruiker van een Sky-account te zijn. Tussen oktober 2020 en maart 2021 stuurde hij vele berichten waarin wapens en drugs werden aangeboden, gevraagd en waarin deals werden besproken. Op 25 februari 2021 stalen de man en een onbekend gebleven persoon meerdere horloges, sierraden, kleding en goud uit een woning in Culemborg. Direct na het plegen van deze inbraak stuurde de man over deze inbraak ook berichten via het door hem gebruikte - en later ontsleutelde - Sky-account.

Geen vormverzuim

De advocaat van de man stelde dat er sprake was van een vormverzuim omdat door de officier van justitie geen - dan wel te laat - toestemming was gegeven voor het delen van de ontsleutelde Sky-berichten. De advocaat voerde aan dat de Sky-berichten daarom van het bewijs uitgesloten moeten worden. De rechtbank oordeelt dat geen sprake is van een vormverzuim in onderzoek Atmos (het onderzoek naar de wapen- en drugshandel). In het onderzoek naar de woninginbraak is gezocht in de ontsleutelde informatie voordat de officier van justitie voor toestemming had getekend. Voor zover met het achteraf tekenen voor toestemming al sprake is van een vormverzuim, oordeelt de rechtbank dat hieraan geen rechtsgevolg hoeft te worden verbonden. Dit vanwege de relatief geringe ernst van het verzuim en het feit dat de man niet in een belang is geschaad.

Verzoeken advocaat

De advocaat van de man deed een aantal verzoeken die - kort samengevat - zien op de verstrekking van de Sky-data. Ook wenste de advocaat een aantal personen als getuige te horen, waaronder een verbalisant. Het staat volgens hem vast dat deze verbalisant handmatig in de tekst van de Sky-berichten/chats aanpassingen heeft gedaan. De verbalisant heeft het woord verwijderd aan de berichten toegevoegd.

De rechtbank wijst de verzoeken die zien op de dataverstrekking af en verwijst naar het interstatelijk vertrouwensbeginsel en de uitspraak van de Hoge Raad van 13 juni 2023. Het verzoek tot het horen van de verbalisant wijst de rechtbank ook af. De rechtbank vindt dat de verbalisant inzichtelijk heeft gemaakt wat de achtergrond van het woord verwijderd is en eveneens wordt verklaard waarom in een later stadium de als verwijderd gemarkeerde afbeelding alsnog beschikbaar werd. Dat sprake zou zijn van bewerking van de chats of de data dan wel enige aanwijzing dat sprake zou zijn van aantasting van de betrouwbaarheid van de verstrekte data is op geen enkele wijze onderbouwd en ook niet gebleken.

Celstraf

De officier van justitie eiste een gevangenisstraf van 6 jaar De verdediging stelde dat er strafvermindering moest volgen vanwege onrechtmatig toegepast politiegeweld.

Gezien de omvang van de drugshandel, de wapenhandel en het plegen van de woninginbraak vindt de rechtbank geen andere straf passend dan een onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Zoals de rechtbank tijdens van 20 september 2023 al overwoog, kan zij niet vaststellen dat de man door verbalisanten is mishandeld en dat de verbalisanten hierover hebben gelogen. Dit blijkt niet uit het dossier. Strafvermindering is dan ook niet aan de orde. De rechtbank komt tot een kortere pleegperiode en legt daarom een lagere straf op dan door de officier van justitie is geëist. De rechtbank legt een gevangenisstraf op van 5 jaar met aftrek van voorarrest.

Schadevergoeding

Tot slot moet de man aan het slachtoffer van de woninginbraak een schadevergoeding betalen van ruim 55 duizend euro.