ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 59-jarige man uit Arnhem voor het plegen van mishandeling tot een taakstraf van 30 uur, waarvan 15 voorwaardelijk. Een 41-jarige man uit Doetinchem vrij wordt vrijgesproken van (poging tot zware) mishandeling, omdat hij zich mocht verdedigen uit noodweer.

In juli 2022 ontstond in Arnhem een ruzie omdat de 59-jarige man een weg inreed waar wegwerkzaamheden plaatsvonden. Een 41-jarige man die daar als wegwerker aan het werk was stuurde de Arnhemmer terug en verwees hem naar de wegomleiding. De 59-jarige man voldeed niet aan de aanwijzingen van wegwerker. Hij reed het fietspad op en stapte uit zijn auto. De man pakte een bats en sloeg vervolgens de wegwerker met het metalen deel van de bats, waardoor de wegwerker een snee op zijn arm en been opliep. Voordat de man opnieuw met de bats kon slaan, pakte de wegwerker een rood/wit gekleurde plastic afzetpaal en duwde of sloeg de man daarmee. De 59-jarige man liep daarbij letsel op, onder meer een breuk van zijn linker jukbeen. Beide mannen deden aangifte van het incident.

Arnhemmer aanstichter van geweld

Volgens de rechtbank is op basis van het dossier aannemelijk dat de 59-jarige man begon met het plegen van geweld. Hij ontkende de wegwerker te hebben geslagen. Zijn verklaring vindt geen steun in andere stukken in het dossier. De verklaring van de wegwerker daarentegen wel. Zo liet de wegwerker bij zijn aanhouding direct de verwondingen die hij had opgelopen aan de verbalisant zien. Ook verklaarde zijn collega dat hij de 59-jarige man op de wegwerker zag aflopen met het ijzeren deel van de bats omhoog.

Noodweer

De rechtbank oordeelt dat door het handelen van de 59-jarige man sprake was van een ogenblikkelijke, wederrechtelijke aanranding van het lichaam van de wegwerker. De wegwerker mocht zich daartegen verdedigen. De wegwerker kon ook niet anders reageren, omdat de kans bestond dat hij op zijn hoofd of rug zou worden geraakt als hij zich zou omdraaien en van de 59-jarige man zou weglopen. De rechtbank oordeelt dat sprake is van noodweer.

Vrijspraak wegwerker

Nu sprake is van noodweer, kan niet worden bewezen dat de door de wegwerker gepleegde mishandeling 'wederrechtelijk' was. Daarom wordt de wegwerker vrijgesproken van de aan hem ten laste gelegde (poging tot zware) mishandeling.

Taakstraf

De rechtbank oordeelt dat de 59-jarige man door zijn handelen bewust de confrontatie met de wegwerker heeft opgezocht, terwijl die bezig was met de uitvoering van zijn werkzaamheden. De man bracht hierdoor de (verkeers-)veiligheid ter plaatse in gevaar. De officier van justitie eiste een taakstraf van 30 uur, waarvan 15 uur voorwaardelijk. De rechtbank vindt dit een passende straf.