ARNHEM - De rechtbank veroordeelt een 49-jarige man uit Arnhem tot een gevangenisstraf van 8 maanden. De man beschikte over verschillende wapens zoals gaspistolen en op echte vuurwapens lijkende balletjesgeweren, een hoeveelheid (knal)patronen en diverse andere steek- en slagwapens. Verder beschikte hij over een aanzienlijke hoeveelheid hard- en softdrugs. De rechtbank spreekt de man vrij van (medeplichtigheid aan) witwassen wegens gebrek aan bewijs voor zijn betrokkenheid.


Tussen 2020 en 2021 beschikte de man over verschillende wapens en drugs. Illegaal wapenbezit hoort niet thuis in de maatschappij en moet krachtig worden bestreden. Door het aanwezig hebben van de harddrugs draagt de man bij aan de instandhouding van het illegale drugscircuit. Het is algemeen bekend dat het bestaan van dit illegale drugscircuit nadelige maatschappelijke gevolgen kent, waaronder gezondheidsschade voor drugsgebruikers. Het drugscircuit gaat bovendien vaak gepaard met andere vormen van criminaliteit.

Vrijspraak (medeplichtigheid) witwassen

Volgens het OM maakte de man zich ook schuldig aan witwassen. Een slachtoffer van oplichting boekte namelijk geld over naar de bankrekening van de man, maar dat betekent niet dat de Arnhemmer een rol in de oplichting moet hebben gehad. Volgens de rechtbank is de verklaring die de man gaf voor het beschikken over het geld niet voldoende onderzocht. Er is onvoldoende bewij svoor een veroordeling.

Eerdere veroordelingen

Uit het strafblad van de man blijkt dat hij – ook in de afgelopen 5 jaar – meerdere keren voor soortgelijke overtredingen van de Wet wapens en munitie en de Opiumwet is veroordeeld. De rechtbank ziet net als de reclassering geen ruimte meer voor oplegging van een voorwaardelijk strafdeel met bijzondere voorwaarden.

Strafbepaling

Gelet op de ernst van de delicten en de omstandigheden waaronder deze zijn begaan, veroordeelt de rechtbank de man tot een gevangenisstraf van 8 maanden.