ARNHEM - De rechtbank veroordeelt 7 jongeren tot (voorwaardelijke) cel- en taakstraffen. In deze strafzaken speelt het fenomeen pedojagen een rol. Bij 1 van de incidenten kwam een 73-jarige man te overlijden.

De hoogste straf krijgen de jongens die betrokken waren bij het geweld tegen een 73-jarige man in het Spijkerkwartier in Arnhem. De jongens lokten op 28 oktober 2020 de man naar een afspraak. De jongeren schopten en sloegen het slachtoffer. 1 van de jongens filmde de confrontatie. Door het geweld raakte de man zodanig gewond, dat hij uiteindelijk aan zijn verwondingen bezweek.

Eigen rechter
De rechtbank benadrukt zwaar dat deze vorm van eigenrichting onaanvaardbaar is. De jongens speelden voor eigen rechter. Dit is niet hoe ons rechtssysteem werkt. Het is de taak van politie en justitie om goed onderzoek te doen als er vermoedens zijn van een misdrijf. Daarna beslissen rechters of sprake is van een misdrijf en of een straf moet worden opgelegd. Door het spelen voor eigen rechter maken de jongens een ernstige inbreuk op de rechtsorde en door deze misdrijf veroorzaken ze onrust en onveiligheid in de samenleving.

Strafbepaling
Voor de hoogte van de straf kijkt de rechtbank eerst naar de ernst van het misdrijf en daarna naar de persoonlijke omstandigheden. Bij minderjarige verdachten wordt niet zomaar een vrijheidsstraf opgelegd, omdat het belang van de jeugdige voorop staat. Dat is ook waar de Raad voor de kinderbescherming voor pleit. De rechtbank vindt het misdrijf zo ernstig en de gevolgen daarvan zo groot dat zij geen andere straf passend vindt dan (voorwaardelijke) jeugddetentie. Alles bij elkaar komt de rechtbank tot de volgende straffen:

- De rechtbank legt een 17-jarige jongen uit Rozendaal een jeugddetentie op van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, met daarbij als voorwaarde dat hij moet meewerken aan behandeling.
- De 19-jarige jongen uit Rozendaal krijgt een jeugddetentie van 12 maanden, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Aan de voorwaardelijke straf is begeleiding door de jeugdreclassering als bijzondere voorwaarde verbonden.
- Een 16-jarige jongen uit Arnhem krijgt een voorwaardelijke jeugddetentie van 6 maanden, met als voorwaarden begeleiding en behandeling. Daarbij legt de rechtbank de maximale taakstraf voor jeugdigen van 200 uur op.
De rechtbank veroordeelt een 15-jarige jongen uit Arnhem tot een voorwaardelijke jeugddetentie van 6 maanden, met hulpverlening en begeleiding als bijzondere voorwaarden. Daarbij legt de rechtbank de maximale taakstraf van 200 uur op.
- Een 17-jarige jongen uit Arnhem wordt veroordeeld voor medeplichtigheid en krijgt een voorwaardelijke jeugddetentie van 6 maanden, met als voorwaarden behandeling en begeleiding door de jeugdreclassering. Verder krijgt hij de maximale werkstraf van 200 uur. Deze jongen was ook betrokken bij 3 andere geweldsincidenten die zijn gerelateerd aan het pedojagen.

Proeftijd en schadevergoeding
Aan het voorwaardelijke deel van de straf zit bij alle verdachten - als stok achter de deur - een proeftijd van 2 jaar. Tot slot veroordeelt de rechtbank de 5 jongeren gezamenlijk tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 60 duizend euro aan de 3 zoons van het slachtoffer.

Straffen in andere zaken
Naar aanleiding van het geweldsincident in het Spijkerkwartier onderzocht de politie andere geweldsincidenten in Arnhem die ook zijn gerelateerd aan 'pedojagen'.
- Een 17-jarige jongen uit Velp krijgt voor het filmen van een geweldsincident op 12 oktober in het Sonsbeekpark een werkstraf van 40 uur. Daarbij moet hij samen met de eerder genoemde 17-jarige uit Arnhem ruim 1.000 euro schadevergoeding betalen aan het slachtoffer.
- Ten slotte veroordeelt de rechtbank een andere 17-jarige Arnhemmer voor het mishandelen van een man in het Sonsbeekpark op 9 oktober 2020. De rechtbank veroordeelt deze jongen tot een werkstraf van 40 uur en een geheel voorwaardelijke jeugddetentie van 1 maand. Aan het voorwaardelijke deel van de straf zit een proeftijd van 2 jaar.

De volledige uitspraken worden zo snel mogelijk gepubliceerd.