ZEVENAAR - De rechtbank veroordeelt een 36-jarige man uit Polen tot een gevangenisstraf van 5 jaar voor poging doodslag. Daarbij moet de man het slachtoffer ruim 15.000 euro schadevergoeding betalen.


Op 12 december 2021 waren de man en het slachtoffer aanwezig bij een afscheidsfeest van arbeidsmigranten in een hotel in Zevenaar. De man had die nacht ruzie met andere aanwezigen. Het slachtoffer wilde bemiddelen, maar kreeg daartoe geen kans. Hij werd vrijwel direct met een mes aangevallen en is door de man meerdere keren in zijn rug gestoken. De messteken hebben onder meer een levensbedreigende bloeding in de long veroorzaakt. Het is aan tijdig medisch ingrijpen te danken dat de steekwonden het slachtoffer niet fataal zijn geworden.

Agressief en gewelddadig

De rechtbank vindt het bijzonder ernstig en zorgwekkend dat de man zonder reden is overgegaan tot zeer gewelddadig gedrag. Hij gedroeg zich die nacht - gewapend met een mes in de hand - al langere tijd agressief en gevaarlijk gewelddadig naar anderen. De reclassering deed onderzoek naar de man en zijn persoonlijke omstandigheden, maar kan geen advies uitbrengen. De man heeft een ontkennende proceshouding en leidt een instabiel leven. Het is daarom niet duidelijk welke factoren een risico vormen voor bijvoorbeeld herhaling.

Straf gelijk aan de eis

Gelet op de ernst van het misdrijf kan, naar het oordeel van de rechtbank, niet worden volstaan met een andere straf dan een forse onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Alles bij elkaar - rekening houdend met de straffen die in soortgelijke zaken worden opgelegd - vindt de rechtbank een gevangenisstraf van 5 jaar passend. Deze straf komt overeen met de eis van de officier van justitie.

Schadevergoeding

Het leven van het slachtoffer is ingrijpend veranderd door het handelen van de man. Ten tijde van het indienen van een verzoek om schadevergoeding kon het slachtoffer vanwege zijn gezondheidssituatie nog niet werken en werd hij intensief medisch behandeld. Daarnaast kampt hij met een posttraumatische stress stoornis. De rechtbank wijst het slachtoffer 15.000 euro smartengeld toe.